Gratis re:member Trygghetspakke - Eksklusivt via Testerne

Gratis re:member Trygghetspakke - Eksklusivt via Testerne
Nettsiden inneholder formidling (Søk nå-knapper leder til banken)

Få forsikringspakken gratis – Eksklusivt gjennom Kredittkorttesten.no, en del av Testerne!

Testerne våre er i ekstase! Gjennom et godt stykke arbeid kan vi nå fortelle deg en gledelig nyhet. Testerne har fremforhandlet en unik og gratis kundefordel til brukerne våre. Vi blir stolte hver gang vi kan bidra til å tilby bedre produkter og gratistjenester til forbrukerne. Søker du om re:member Mastercard via vår gratis nettjeneste og får søknaden godkjent, så får du forsikringspakken, Trygghetspakke, ett år gratis fra re:member. Ordinær pris er kr 249 per år.

Vi ønsker også å applaudere kortutsteder av re:member, EnterCard som viser at de ønsker å strekke seg for å stadig tilby bedre produkter til sine kunder! Det gjør godt for å se at flere der ute har stort fokus på kundeopplevelse og produktkvalitet.

Forsikringspakken Trygghetspakke gratis i 1 år – Eksklusivt for våre brukere! (verdi 249,-)

 • Trygghetspakken er en forsikringspakke som inkluderer:
  • Identitetstyveri: øyeblikkelig hjelp og dekning av juridisk bistand for inntil 1 million kroner og ubegrenset telefonassistanse dersom du skulle bli rammet
  • Egenandel ved leiebil: dekker inntil 25 000 kr av egenandelskostnaden per skade, inntil to skader per år hvis du betaler for leiebilen med ditt re:member-kort
  • Uhell etter varekjøp: dekker reparasjon eller erstatter varen med inntil 20 000 kr per skade (40 000 kr per år). Egenandelen er 0 kr. Gjelder varer kjøpt med re:member Mastercard og uhell som inntreffer de første 90 dagene etter kjøpet
 • Gratis i 1 år – Eksklusivt: for deg som søker om re:member fra vår gratis forbrukertjeneste og får søknaden godkjent (ordinær pris er 249 kr). Forsikringen fornyes automatisk hvert år, men du kan si den opp når som helst

Slik fungerer det: søker du om re:member Mastercard via oss og søknaden godkjennes av re:member så får du Trygghetspakke i ett år (valgfritt). Forsikringen fornyes automatisk etter ett år, men du kan selv si opp avtalen før den tid. Du aktiverer Trygghetspakken i re:member sin nettbank etter du har fått godkjent søknad om kredittkort

46
annonselenke
Eks. ved utsatt betaling: eff.rente 25,37%, kr 15.000 o/12 mnd. Kostnad kr 1.466 Totalt kr 16.466,-
Årsgebyr: 0 kr

Testerne mener: – Gratispakken gjør kortet enda mer komplett

Tilbudet om gratis Trygghetspakke kommer i tillegg til inkluderte reise- og avbestillingsforsikring, dermed anser testerne kortproduktet som et enda mer komplett produkt. Det kan være enda rimeligere og tryggere å være forbruker når du velger å betale med re:member kortet, og det kan spare deg for ubehagelige kostnader. re:member blir også et bedre reise -og feriekort, samt bedre til kjøp av varer på nett eller i butikk. Dermed seiler kortet opp som testvinner også i kategorier som Kredittkort med inkluderte gratisforsikringer. Kortet er i tillegg kåret til Beste kredittkort 2018 av testerne. I denne sammenhengen er det verdt å nevne at re:member-kortet har inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse på all bruk, enkel renteberegning ved utsatt betaling ved utsatt betaling og det har ikke etablerings- , års- eller kjøpsgebyr.

Visste du at?

Kredittkorttesten.no, en del av Testerne.no har testet og sammenlignet kredittkort siden 2012, med et ønske om å bidra til at du finner kredittkort som passer best til dine behov og ønsker. Vi blir brukt som eksperter på kredittkort av ulike mediehus. Kredittkorttesten er en forbrukerorientert og gratis nettjeneste for deg som bruker. Over 600.000 nordmenn benytter seg årlig av våre tjenester.

Mer om forsikringspakken og dens vilkår:

Forsikringen er valgfri, belastes én gang per år og gjelder i 365 dager fra bestilling. Bestiller du kredittkortet via oss er forsikringen gratis første året. Forsikringen fornyes automatisk hvert år, men du kan si den opp når som helst.

A) Identitetstyveri
Forsikringen omfatter hjelp til å forebygge, oppdage og begrense identitetstyveri, samt kostnader til juridisk bistand ved oppstått identitetstyveri. Det er ingen krav til bruk av kort for at ID-tyveriforsikring skal være gyldig. Du får ubegrenset telefonassistanse (hjelp til å oppdage og begrense ID-tyveri), med egenandel på 0 kr. Trygghetspakken dekker juridisk bistand opp til 1 million kroner, med en egenandel kr. 4.000. Se fullstendige vilkår i del 1A.

B) Egenandel ved leiebilforhold
I følge Europeiske.no er det hvert år over 2000 nordmenn involvert i trafikkuhell på ferie. Forsikringen dekker egenandel på leiebil (til privat bruk), med inntil kr 25 000 pr skade ved kaskoskade eller tyveri av kjøretøyet. Det gis erstatning for opptil to skader per år, men maksimalt 50 000 kr per år. Testerne ser positivt på at du som forbruker kan spare betydelige penger i egenandel ved skade og ved at du slipper å kjøpe egenandelsforsikring hos bilutleier. Man kan gjentatte ganger lese i media om at kan være en unødvendig kostbar affære. Husk at hele leien må være betalt med kredittkortet for at forsikringen skal være gyldig. Se fullstendige vilkår i del 1B. Forsikringen gjelder både i Norge og utlandet.

C) Uhell etter varekjøp
I vilkårene står det at «Forsikringen omfatter tap av eller skade på varen på grunn av en plutselig ytre begivenhet». Testerne poengterer at dette er en typisk forsikringsordlyd forsikringsaktører benytter, som vil si over et relativt kort tidsrom og ved såkalt tilfeldighet. Denne ordlyden er en forholdsvis ordinær formulering i forsikringers vilkår.
Våre testere stiller seg veldig positive til at det er 0 kr i egenandel. Trygghetspakkens «Uhell etter varekjøp» kan komme godt med, spesielt med tanke på at SSB mener vi betalte 2,3 milliarder kroner i reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk i 2015 (hvor mye av dette som gjaldt innen 90 dager har vi ikke funnet tall på). Husk at forsikringen gjelder kun for varekjøp over kr 1 000 pr stk – og varen må selvsagt være betalt med kredittkortet re:member. Merk deg også at forsikringen gjelder fra det tidspunkt varen er kjøpt og i 90 dager. Forsikringen dekker reparasjonskostnaden for varen, men hvis reparasjon ikke er mulig dekker forsikringen kostnaden for tilsvarende vare. Forsikringen er begrenset til beløpet som er belastet kredittkortet ved kjøpstidspunkt for varen, maksimalt kr 20 000. Maksimal erstatning per år er begrenset til kr 40 000 per kortkunde. Se fullstendige vilkår i del 1C.

Merk deg følgende begrensninger og krav i forsikringspakken

re:member skriver at Trygghetspakken er en ekstra trygghet om du blir utsatt for ID-tyveri, må betale egenandel etter å ha skadet leiebilen eller får en skade på en vare du nettopp har kjøpt. Dette er testerne enig i og derfor synes vi det er fantastisk at du kan få denne pakken gratis via oss! Vi ønsker allikevel at du merker deg blant annet følgende begrensinger og krav i Trygghetspakken.

Identitetstyveri
Forsikringen inkluderer ubegrenset telefonassistanse fra spesialister på ID-tyver. Og blir du rammet skal du få hjelp til å renvaske din egen identitet og tilgang til juridisk bistand for inntil 1 million kroner, men ved juridisk bistand vil det påløpe en egenandel på 4 000 kr. Merk deg følgende begrensninger:

 • Identitetstyveri er definert som «situasjoner der en tredjemann, uten ditt samtykke, benytter seg av ditt identifikasjonsbevis for å begå svindel eller kriminell handling.»
 • Forsikringen dekker ikke identitetstyveri som følger av grov uaktsomhet (definisjon)
 • Erstatning gis ikke for identitetstyveri som er oppstått før forsikringstiden
 • Forsikringen dekker ikke tap som følge av identitetstyveriet, inkludert tap av data, bilder etc..

Egenandel ved leiebilforhold
Hvis du leier bil og leiebilen blir skadet eller stjålet, skal denne forsikringen dekke egenandelen som må betales til utleiestedet med inntil 25 000 kr per skade. Merk deg følgende krav:

 • Leiebilen må være betalt fullt ut med re:member Mastercard
 • Leiebilforholdet må stå i kortholders navn – andre sjåfører er dekket, men de må være spesifisert i leiebilavtalen
 • Leieavtalen er inngått med et offentlig registrert bilutleiefirma
 • Leiebilen må ha kaskoforsikring
 • Leiebilen kan være leid i maksimum 31 dager

Uhell etter varekjøp
Dersom du kjøper noe som blir ødelagt, skadet eller stjålet innen 3 måneder (90 dager) fra kjøpet, gir forsikringen deg erstatning for reparasjon eller tilsvarende vare. Forsikringen erstatter inntil 20 000 kr per skade for varer over 1 000 kr og som er betalt 100 % med kortet. Her oppfordrer vi deg til å merke deg tidsperioden forsikringen er gyldig, samt maksimal dekningssum. Og selvsagt at hele varen må være betalt med re:member. Testerne merker seg også disse begrensningene:

 • Noen varer dekkes ikke av forsikringen. Eksempler er mobiltelefoner, levende dyr og planter, smykker eller edelstener, sølv eller gull, kunstverk og samleobjekter
 • Tap eller skade på varen må ha skjedd på grunn av en såkalt plutselig ytre begivenhet
 • Kosmetiske skader som riper eller misfarging dekkes ikke
46
annonselenke
Eks. ved utsatt betaling: eff.rente 25,37%, kr 15.000 o/12 mnd. Kostnad kr 1.466 Totalt kr 16.466,-
Årsgebyr: 0 kr

Testerne merker seg – Husk dette:

Vennligst les nøye gjennom forsikringsvilkårene for å forstå forsikringens fullstendige dekninger, sikkerhetsforskrifter, unntak og vilkår her. Det er valgfritt å ha forsikringspakken, og gratis det første året hvis du skaffer deg kortet via oss. Vær OBS på dette:

– Leiebil må være betalt 100 % med re:member kredittkort. Leiebilforholdet må stå i kortholders navn, vare i maksimum 31 dager og leiebilen må ha kaskoforsikring

– Dekningen «Uhell etter varekjøp» gjelder selvsagt kun om du har betalt 100 % av varen med kredittkortet. Vær OBS på at den gjelder opp til kun 90 dager fra og med kjøpsdato, inntil 20 000 kr per skade og kun varer som koster over 1 000 kr. Dekker blant annet ikke mobiltelefon, smykker, kosmetisk skade

– Identitetstyveriforsikring: som Nettvett.no så godt poengterer, man forsikrer seg for konsekvensene etter en hendelse, ikke mot at selve hendelsen inntreffer. Opplever du ID-tyveri med påfølgende svindel kan forsikringen tilby bistand. Nettvett.no mener også at en slik forsikring er positivt og har nytteverdi da vi ikke har tilbud om et støtteapparat fra myndighetene. Ifølge en undersøkelse i 2016 og 2017 av Skatteetaten, Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) og Respons Analyse opplevde omkring 4 % av oss ID-tyveri. Det betyr at nesten 150 000 nordmenn har opplevd at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger i løpet av de to siste år!

Trygghetspakken fra re:member kredittkort leveres i samarbeid med forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC (AIU). Forsikringen og skadeoppgjør administreres av Affinion og Crawford & Company på vegne av AmTrust Nordic.

Fullstendig forsikringsvilkår med forsikringsbevis.

Hvis uhellet har skjedd

Har du allerede Trygghetspakken og trenger å melde en skade kan du velge den forsikringen det gjelder nedenfor.

Ved Identitetstyveri (ID-tyveri)
Ved ID-tyveri eller mistanke om ID-tyveri må du først og øyeblikkelig kontakte Affinion på telefon:
66 98 66 09 (åpent hele døgnet).
Affinion skal veilede deg i forhold til hva du må gjøre og eventuelt sende deg et skadeskjema dersom de vurderer at det er behov for det eller om du ønsker det.
Affinion International AS
PB. 185,
1377 Billingstad.
Last ned skadeskjema for identitetstyveri

Egenandel ved leiebilforhold og Uhell etter varekjøp
Send skademelding til Crawford & Company, som håndterer skader.
Last ned skjema for skademelding – Egenandel ved leiebilforhold
Last ned skjema for skademelding – Uhell etter varekjøp

Send skademelding til følgende adresse:
Crawford & Company
Postboks 133
1300 Sandvika

Har du ytterligere spørsmål om skademeldingen, vennligst ring Crawford & Company på telefon: 67 55 25 00 eller per e-post: company@crawco.no.

Kilder:
Finans Norge og Finans Norge, Norsis, Nettvett.no, SSB og remember.no

re:member Mastercard
 • re:member MasterCard gir mest rabatt: opptil 25 %! Gratis reise- og avbestillingsforsikring. Og Trygghetspakke (forsikringspakke) gratis, eksklusivt via Testerne. Ubegrenset cashback, gebyrfrihet, laveste kredittkostnad ved utsatt betaling og rentefrie dager
 • Ikke drivstoffrabatt eller markedets laveste rente ved utsatt betaling
 • Kredittgrense: 150.000 kr
 • Alder: 25 år
 • Rentefrie dager: inntil 45 på all bruk
 • Enkel renteberegning: ja
 • Årsgebyr: 0 kr
Søk nå

annonselenke

Eks. ved utsatt betaling: eff.rente 25,37%, kr 15.000 o/12 mnd. Kostnad kr 1.466 Totalt kr 16.466,-