Våre tjenester

Selskapets formidling er uten kostnadsrisiko for produkt- og tjenesteytere, og gir en solid, automatisk og oversiktlig kontroll. Den genererer blant annet økning i salg, av kundemasse, og synliggjør produktene for et betydelig antall brukere. TESTERNEs effektive videreformidling er i kraftig vekst blant annet på grunn av en seriøse og målbevisste profil som når ut til ønskede kundegrupper. Nettsidene har meget god kvalitet på trafikken, blant annet på grunn av en bredspektret optimering og høye annonsebudsjetter. Selskapet eier og driver nettsidene som benyttes i formidlingen, dette betyr direkte kontroll over innholdet slik at kvaliteten sikres.

TESTERNE ivaretar kvalitetssikring i sin formidling – en seriøs formidler som genererer ønskede kundegrupper samt synliggjør selskaper, produkter og tjenester. Selskapet eier og driver nettsidene som benyttes i formidlingen, dette betyr direkte kontroll over innholdet slik at kvaliteten sikres.

Grunnleggeren av selskapet så også behovet for at produkt- og tjenesteytere formidles gjennom en seriøs, oversiktlig og effektiv formilder. Noe som blant annet genererer ønskede kundegrupper, ivaretar kvalitetskontroll samt bidrar til å nå selskapets ønskede mål og posisjoner. Et av TESTERNEs hovedfokus er kvalitet. Våre løsninger minimerer kostnadsrisiko for våre samarbeidspartnere som da heller kan konsentrere seg om mulighetene.

TESTERNE AS er en uavhengig aktør, men mottar provisjon fra finansinstitusjoner. Det er viktig å presisere at vurderingene og testene av finansproduktene gjøres på selvstendig grunnlag.

 

Forbrukerinformasjon

TESTERNE har mange gratis forbrukertjenester for produkt- og prissammenligning på nett. Tjenestene formidles forståelig og brukervennlig, blant annet gjennom tester, sammenligninger, samt ved å tilby generell informasjon og tips tilpasset den såkalt gjennomsnittlige forbruker. Til alle våre omkring 500 000 årlige unike brukere tilbyr vi de brukervennlige gratisnettjenester slik at du som forbruker får et bedre grunnlag til å ta smarte valg samtidig som du skal kunne gjøre dette på en ukomplisert og rask måte.

Generering av kunder

Gjennom våre forbrukernettjenester innen personlig økonomi finner forbrukerne frem til produktene de vil ha. Vi har årlig 500 000 unike brukere. Innen flere kategorier er vi aktøren med flest brukere som finner frem til produktene de vil ha, derfor er vi også aktøren som generer flest kunder til seriøse aktører innen bank, forsikring og finans.

Markedsføring

TESTERNE AS har bred erfaring innenfor markedsføring på Internett. For bedrifter og organisasjoner gjelder det å synes på nett for å oppnå resultater, og gjennom de riktige kanalene som genererer de resultatene som er ønskelig for din bedrift. Internett innehar flere titalls formidlings- og markedsføringskanaler og vi vet hvilke som er mest effektive ut ifra markedsmål som er ønskelig. Både umiddelbare resultater og over tid. Vi ivaretar kvalitetssikring formidlingen, og på en seriøs måte genereres ønskede kundegrupper samt synliggjøring selskap, produkt og tjenester. I tillegg tilbyr vi faglig-, innovativ- og erfaringsbasert kunnskap slik at bedriften du jobber i enklere kan møte utfordringene i markeder som til tider er i rask endring.

Synlighet på nett

Hvorfor bedrifter bør synes på nett er et spørsmål som ikke lenger trenger å besvares. Derimot er det helt nødvendig å kunne besvare hvordan synes best på nett? TESTERNEs kunnskap og erfaring hjelper din bedrift å bli synlig, samt å opprettholde synligheten. Vi sikrer at synligheten gir ønskede resultater.

Merkevarebygging

For seriøse og langsiktige bedrifter er det alltid viktig å ta vare på, utvikle, samt bygge merkenavn. Enten det er navnet på selskap, produkt eller tjeneste. Dette er et omfattende arbeid, men ved hjelp av TESTERNE kan du få gode resultater, med en rasjonell budsjett- og ressursbruk.

Øke bruker- og/eller kundemasse

For tjenesteleverandører er brukermasse helt essensielt. Og produktleverandører er avhengig av kunder. Hvordan genereres ønsket antall brukere og kunder, og hvordan holde på disse? Disse utfordringene kan TESTERNE bidra med å løse.

Salg av produkter eller tjenester

Å selge på nett har blitt viktigere og viktigere, og er nå for de fleste selskap helt avgjørende. Vi gjør at ditt selskap får flere salg, og sikrer samtidig lønnsomheten.

Konverteringer

Hvordan få ønskede konverteringer? En konvertering kan være så mangt, og vi jobber for konverteringene din bedrift trenger. Som for eksempel at brukeren får svart på et spørsmål, tar i bruk en funksjon eller tjeneste eller kjøper et produkt. Vi vet hvordan terskelen for konverteringer senkes.

 

Selskapet fokuserer alltid sin videreformidling på fire grunnpilarer, nemlig seriøsitet, kvalitet, kundene og ikke minst brukeren av nettsidene. Dette er noen av årsakene til at TESTERNE raskt har blitt en av de markedsledende aktørene. Vi ivaretar en effektiv og sikker formidling. Våre brukere velger produktet de synes passer best for sitt behov, og blir dermed kunder til ulike produktleverandører som får oppgaven å gjøre de mest mulig fornøyd. Nettjenestene eies og drives direkte av oss. TESTERNE er aktøren hvor flest forbrukere i Norge finner produktet de ønsker innen mange produktsegmenter.

For mer informasjon eller en uforpliktende prat kan du ringe 21 94 47 34, eller sende e-post til post@testerne.no.