Privacy Policy

www.Testerne.no eies av TESTERNE AS. Denne nettsiden er én sammenlignings-tjeneste. Vi er ikke tilbyder av produktene eller tjenestene som sammenlignes på nettsiden. Vi innhenter opplysninger om forskjellige produkter og tjenester som er på markedet, sammenligner, informerer, og når du velger et bestemt produkt linker vi deg til det respektive selskapet. Enkelt og raskt. TESTERNE AS påtar seg ingen form for ansvar for den informasjon eller de opplysninger som kan forekomme på eksterne sider som blir linket til fra oss. Alle produktet og tilbydere er godkjent og under tilsyn av norske myndighetstilsyn og skal opererer innenfor landets lover og regler.

Informasjon om cookies

Ifølge Personopplysningsloven skal alle som besøker en webside med cookies informeres om at websiden inneholder cookies, hva disse benyttes til og hvordan cookies kan unngås. Denne siden (www.testerne.no) inneholder ikke cookies. Vi gjør oppmerksom på at cookies blir benyttet straks du klikker deg videre til en eksternt nettside. Hvis du ikke aksepterer å benytte cookies, kan du deaktivere disse i din browsers (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape etc.) sikkerhetsinnstillinger.

Ansvarsfraskrivelse

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er produkt- eller tjenesteleverandør. Denne nettsiden er én sammenlignings-tjeneste. Vi forsøker å holde informasjon om de forskjellige produktene og selskapene oppdatert til enhver tid, men vi kan ikke gi noen garanti for dette. Informasjon på denne siden skal ikke betraktes som finansiell rådgivning. Vi garanterer ikke at innhold på denne web-siden (www.testerne.no) er korrekt. TESTERNE AS tar ikke på noen måte ansvar for tap eller skader som kan oppstå som følge av anvendelse av web-siden.