Personvernerklæring

Informasjon om behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan TESTERNE AS samler inn og bruker personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) i henhold til gjeldende personvernlovgivning og General Data Protection Regulation (GDPR). Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende. Sist oppdatert: 20.07.2018

Erklæringen er gjeldende for følgende nettsteder:

 

Behandlingsansvarlig er TESTERNE AS (organisasjonsnummer 998528046), heretter kalt TESTERNE. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

 

Innsamling av personopplysninger

Ved at du besøker våre nettsider lagrer vi følgende:

  • Informasjon om din nettleser og enhet
  • Vi lagrer også hvilke av våre nettsider du har besøkt og tidspunkt
  • Status på innsendt søknad. Dersom du klikker deg videre til bankens nettside og sender inn en søknad vil TESTERNE i enkelte tilfeller motta status på denne søknaden (om den ble innvilget eller ikke).
  • Det lagres også informasjonskapsler / cookies. Dette beskriver vi nærmere i avsnittet «Hva registreres når du bruker nettsiden vår».
  • Vi lagrer kun deler av din IP-adresse. Vi har derfor ingen mulighet til å knytte denne opp til deg som person på et senere tidspunkt.

TESTERNE lagrer ingen tilleggsinformasjon som gjør oss i stand til å knytte informasjonen opp til en enkelt person.

 

Personopplysninger vi samler inn fra tredjepart

TESTERNE samarbeider med ulike aktører innen finans. I enkelte tilfeller blir det sendt personopplysninger til TESTERNE. Vi mottar informasjon om IP-adresse samt status på innsendt søknad. TESTERNE mottar aldri tilleggsinformasjon som gjør at vi kan knytte dette opp til en fysisk person. Brukeradferd og status på innsendt søknad blir kun knyttet opp mot IP-adresse (vi lagrer kun deler av IP-adressen).

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger om deg?

Det er to hovedårsaker til at vi ønsker å samle inn personopplysninger. TESTERNE mottar i enkelte tilfeller provisjon av banken. Vi er en tjeneste for sammenligning av kredittkort og lån og linker videre til banken. I det du har klikket deg videre til bankens nettside har vi lagret deler av din IP-adresse, hvilke nettsider du har besøkt og informasjon om din nettleser. Årsaken til at vi gjør dette er at vi skal kunne se om vi skal motta provisjon fra banken eller ikke. Den andre grunnen er at vi ønsker å gjennomføre markeds- og kundeanalyser samt systemutvikling som en del av selskapets forretningsutvikling. Dette for å optimalisere og forbedre selskapets tjenester. TESTERNE vil aldri analysere brukeradferden til enkeltbrukere, kun samlet.

Andre relevante årsaker til at vi ønsker å lagre personopplysninger:

  • Bekjempe svindel og bedrageri
  • Personopplysninger kan også behandles som grunnlag for markedsføring

 

Hvor hentes opplysningene fra?

I det du besøker en av våre nettsteder blir informasjonen lagret automatisk gjennom våre systemer.

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene om deg?

Vi er opptatt av å verne om dine personopplysninger på en best mulig måte. Dette er årsaken til at vi velger å lagre kun deler av din IP-adresse. På denne måten er det ikke mulig å knytte denne opp til deg som enkeltperson og det kan derfor heller ikke betegnes som en personopplysning. Årsaken til at vi krypterer den og ikke sletter den er at vi fortsatt har behov for å analysere brukeradferd på nettsidene våre. Vi analyserer da brukeradferden til alle våre besøkende samlet sett.

Opplysningene lagres på egne servere i Norge og det er kun ansatte i TESTERNE som har tilgang til opplysningene som samles inn.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss

Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte TESTERNE på e-post: post@testerne.no

Dersom du ønsker innsyn i personopplysninger, endre opplysningene – eller vil slette de kan du gjøre det ved å ta kontakt med oss:

TESTERNE AS

Adresse: Ullern Alle 41, 0361 Oslo

E-post: post@testerne.no

 

 

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Når du besøker en av våre nettsteder, bruker vi Google Analytics for å analysere din bruk av nettsiden. Vi bruker også et egenutviklet verktøy for å sammenligne data med Google Analytics.

Formålet med å bruke disse verktøyene er å optimalisere brukeropplevelsen og gi brukerne en bedre tjeneste. Ved å bruke disse verktøyene kan vi for eksempel se hvilke nettsider som er populære, hvor lang tid brukere er inne på ulike nettadresser og lignende. All data slås sammen til en stor gruppe og behandles derfor ikke individuelt.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. TESTERNE bruker cookies for å få nettsidene til å fungere. Cookies blir også brukt av tredjeparter som Google Analytics. TESTERNE bruker også cookies for å få nettsidene til å fungere. Vår publiseringsløsning (WordPress) bruker også cookies.

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)