Husk reiseforsikring til ferien

Husk reiseforsikring til ferien

Det er særdeles viktig at alle som reiser har reiseforsikring, hvis ikke kan det bli både veldig dyrt og kjedelig. Du kan være skikkelig ille ute dersom noe skulle gå galt mens du er på ferie eller annen reise uten reiseforsikring. Og husk, det er forskjellig pris på forsikringer, helt opp til 30 % prisforskjell. Både vi og Forbrukerrådet anbefaler at du har betalt reiseforsikring, også i EØS, i tillegg til gratis reiseforsikring i kredittkort. Både Klikk.no og ABC Nyheter har intervjuet oss om viktigheten av å ha reiseforsikring.

Kan bli både kjedelig og dyrt uten

Det kan bli veldig kjedelig fordi den reisende da kanskje ikke kommer seg like enkelt til reisemålet hvis for eksempel flyet eller cruiset ikke går som det skal, eller at en må betale for personlige ting som eventuelt blir skadet eller som blir frastjålet. Ekstremt dyrt for lommeboken kan det bli hvis større uhell eller person-/materiellskader oppstår, da man som besøkende i andre land ofte må betale for behandling på sykehus, legevakt osv. Dette kan komme opp i flere hundre tusen kroner i land som for eksempel USA. Og sist, men ikke minst blir det særdeles dyrt hvis du får en skade som har innvirkning på din fremtidig arbeidsevne og dermed også inntekt over tid. Europeisk helsetrygdekort er ikke godt nok under reise, noe også Forbrukerrådet mener. Innenfor EØS har du som nordmann krav på ordinær legehjelp, men en reiseforsikring dekker betydelig mer, og utenfor EØS-landene gjelder kortet ikke i det hele tatt.

Husk

HuskHusk at hvis du kommer ut for skader eller uhell er det særdeles klokt å tidligst mulig ta vare på dokumenter og andre bevis som bygger opp under at du har krav på erstatning, kontakt forsikringsselskapet raskt og friske opp hukommelsen din om helt konkret hvilke vilkår for forsikring du innfrir.

 

 

Hvem dekkes av reiseforsikring

Spørsmål reiseforsikringHvis du velger å kjøpe reiseforsikringen gjelder den for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset. Du bestemmer selv om forsikringen kun skal gjelde for deg eller også din familie, som for eksempel ektefelle eller samboer og barn, når du tegner forsikringen. Det er særdeles viktig å være bevisst på hvem du tegner forsikringen for, for kjøper du en reiseforsikring kun for deg, dekker den også kun deg. Derfor, når du bestiller reiseforsikringen, bør du være nøye med å formidle inn eventuelle andre personer reiseforsikringen skal dekke, i tillegg til å sjekke at dette står i beviset du får.

Gratis reiseforsikring i kredittkort

Kredittkort med reiseforsikringVelger du heller å benytte deg av en gratis reiseforsikring gjennom et kredittkort, dekker også mange av disse flere personer i tillegg til deg selv. Husk at selv om noen kredittkortet tilbyr alle sine kunder gratis reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kredittkortet, er dette kun hvis du som kortkunde betaler minimum 50 prosent av transportkostnadene med kredittkortet. Og fra det tidspunktet dette er betalt med kredittkortet gjelder forsikringen, og kan da benyttes.

Her er noe generell forbrukerinformasjon rundt dette:

 • Er du forbrukersmart får du enkelt rabatter på store deler av ferien eller reisen når du betaler med et av de beste kredittkortene, som for eksempel fly, ferger, cruise, hotell, leiebil og shopping.
 • Reiseforsikringen i kredittkort er gyldig i inntil 90 dager ved kjøp av tur/retur billett. Ved kjøp av billett med åpen retur gjelder forsikringen for reisens første 35 dager.
 • For å unngå overraskelser er det er lurt å merke seg at hvis reisen varer mer enn 90 dager, gjelder ikke forsikringen for noen del av reisen.
 • Forsikringen gjelder i hele verden, med unntak av reiser mellom bosted og arbeid eller skole. Forsikringen er heller ikke gyldig i eget hjem, på arbeid, på skole eller innenfor kommunen hvor du bor, arbeider eller går på skole.
 • Det varierer hva gratis reiseforsikring i kredittkort dekker etter hvilket kredittkort du benytter, og både vi og Forbrukerrådet anbefaler å kombinere gratis reiseforsikring i kredittkort sammen med helårs reiseforsikring.
 • Det er vanlig at gratis reiseforsikring dekker reisegods, reisesyke, reiseulykke, ansvarsforsikring, hjemreise ved sykdom og rettshjelp/reiseansvar.

Prisforskjeller hos forsikringsselskap

PrisforskjellÅ velge den rimeligste og beste forsikringen blant mylderet av forsikringsselskap er utfordrende. Det er store forskjeller på tilbudene hos de ulike selskapene, mens dekningsgraden varierer også noe. På helårsforsikring kan du fort spare over 500 kroner per år ved å velge bort et av de dyreste til fordel for et rimeligere forsikringsselskap, med omtrent identiske vilkår. Dette er cirka 30 prosent rimeligere. Det kan være lurt å benytte seg av eventuelle medlemsfordeler/organisasjonsfordeler man kan få, i tillegg til eventuelle andre rabatter hos forsikringsselskapet som samlerabatter. Men samtidig er vårt råd er at du ikke ser deg blind på dette, fordi det er sluttprisen på forsikringstilbudet og dens medfølgende vilkår som til syvende og sist er avgjørende.

Dette dekkes normalt sett

 • Reisegods: Dekker skade på og tyveri av reisegods.
 • Reisesyke: Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Omfatter utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.
 • Reiseavbrudd: Kompensasjon ved sykehusopphold eller legeordinert sengeleie under reisen, eller ved erstatningsmessig hjemtransport eller evakuering.
 • Hjemreise ved sykdom: Dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død
 • Ulykkesforsikring: Dekker ulykkesskade som inntreffer. Erstatning ved varig medisinsk invaliditet eller død, og omfatter behandlingsutgifter.
 • Avbestilling: Dekker avbestillingskostnader pga. akutt sykdom, ulykke eller død.
 • Forsinkelse: Kompensasjon for merutgifter ved forsinkelse, samt utgifter til innhenting av reiserute.
 • Forsinket bagasje: Nødvendige innkjøp av klær og toalettsaker i den perioden bagasjen er borte. Summen kan variere.
 • Evakuering: Dekker utgifter til nødvendig evakuering ved. f.eks. naturkatastrofer, terrorhandlinger, utbrudd av krig / uroligheter.
 • Reiseansvar: Dekker erstatningsansvar du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annen person eller en annens ting mens du er på reise utenfor Norden
 • Rettshjelp: Dekning av nødvendige utgifter til juridisk bistand utenfor Norden

Dette dekkes ofte ikke

Dekkes ikkeDet er viktig å vite hva din reiseforsikring ikke dekker og dette finner du i forsikringsvilkårene. Husk å si i fra til forsikringsselskapet du kjøper reiseforsikring fra hvis du vil at reiseforsikringen din også skal dekke skader som normalt er unntak, dette er noen ganger mulig.

Det er flere vanlige unntak i reiseforsikring, som oftest hvor og hva forsikringen ikke gjelder. Også her varierer det noe fra selskap til selskap, men det er noen unntak som går igjen:

 • Skader og ulykker som knyttes til risikofylte aktiviteter som for eksempel fjellklatring, sportsdykking og luftsport
 • Reiser til områder med forhøyet risiko for at forsikringen gjør seg gjeldende som terror, opprør og krig. Per 20.8.2013 gjelder dette land som for eksempel Irak, Iran, Pakistan, Syria, Tunisia, Filippinene, deler av Russland og India. Reiseforsikringen gjelder i mange land, men ikke i land det er utstedt reiseråd fra Utenriksdepartementet. Disse landene skifter til tider, så sjekk UDs nettside. Du kan kjøpe tillegg til forsikringen slik at den gjelder for de fleste av disse landene også.
 • Erstatning av sykkel innenfor kommunen der du bor, arbeider eller studerer.
 • Ansvars- og rettshjelpsforsikringen gjelder kun på reiser utenfor Norden.
 • Dekning for kjæledyr gjelder kun utenfor Norden.
 • Reisesyke- og avbestillingsforsikring gjelder ikke ved svangerskapsplager.
 • Kompensasjon for reiseavbrudd/tapte feriedager gis kun når sykdommen/skade har medført at du har vært sengeliggende etter legens ordre i løpet av reisens første tre dager – dette varierer fra selskap til selskap.
 • Motorkjøretøy med tilbehør, båter, varer- og nytelsesmidler, møbler og flyttegods samt andre varer.
 • Dekningen for bant annet verdigjenstander, kontanter, såkalte enkeltgjenstander og billetter er begrenset.
 • Brudd på sikkerhetsforskriftene kan føre til redusert erstatning.
 • Skatter og offentlige avgifter.
 • Bonuspoeng (cashpoints, eurobonus fra for eksempel kredittkort) som ikke refunderes av transportør/reisearrangør.
 • Gebyrer ved refusjon av skatter og avgifter.
 • Reiser som er overdratt/overført til andre.
 • Tjenestereiser som er betalt av arbeidsgiver.
 • Egen timeshare-andel, inkludert eventuelle årlige kostnader og tapte leieinntekter.
 • Arrangementer som avlyses av arrangør.
 • Aldersbegrensninger som engangserstatning ved død/invaliditet kan bortfalle etter fylte 70 år.

Ferie

 

Nordmenn reiser som aldri før gjennom hele året, og nå er fellesferien rundt hjørnet og da er reiseforsikring ekstra aktuelt. Så vårt klare råd er at du alltid husker reiseforsikring, da er sjansen større for at du kommer bedre ut av situasjoner med uhell og skader. God sommerferie!