Sammenlign gratis reiseforsikring med betalt

 

 

 

Pris

 

 

Hvor får du tak i forsikringen?

 

Premiss

 

Antall dager gyldig per reise

 

 

Inkludert avbestillingsforsikring?

 

 

Hvor?

 

 

 

 

For hvem?

 

 

 

Bagasje/reisegods

 

 

 

Forsinket reisegods/bagasje

 

 

Forsinkelser

 

 

 

 

 

Reisesykeforsikring

 

 

Ulykkesforsikring

 

 

 

Ansvarsforsikring

 

 

Rettshjelp

 

Avbestilling

Gratis reiseforsikring (Re:member Black MasterCard)

 

 

kr. 0,-

 

 

Gratis reiseforsikring

 

Minimum 50 % av transportkostnadene til reisen må være betalt med kredittkortet (se rabatter)

 

Inntil 90 dager (ved kjøp av tur/retur billett), ved åpen retur gjelder forsikringen for reisens første 35 dager

 

 

Ja

 

 

Hele verden, men ikke mellom/i bosted,
arbeid eller skole, bostedskommune, eller innenfor kommunen du arbeider/går på skole. Ikke ekspedisjoner eller oppdagelsesreiser. Se forsikringsbevis.

 

 

Deg, din samboer/ektefelle og hjemmeboende barn under 21 år – eller inntil tre medreisende.

 

 

Inntil 7 500 kr. pr. skadetilfelle

 

 

 

Inntil 2 000 pr. person, men maksimalt 3 000 kr samlet for alle sikrede.

 

 

Inntil kr. 20 000 pr. skadetilfelle

 

 

 

 

Dekker nødvendige og vanlige utgifter til legehonorar og sykehusopphold ved ulykke, akutt sykdom, ellers begrenset.

 

 

Se ditt forsikringsbevis.

 

 

Se ditt forsikringsbevis.

 

 

Se ditt forsikringsbevis.

 

Dekker avbestilling ved blant annet akutt sykdom, ulykkesskade, dødsfall, skade på sikredes bolig/forretning eller kontor

If helårs – ordinær betalt reiseforsikring

 

Ca. kr. 1600,- pr. år

 

 

Kjøp – få pristilbud

 

Fra det tidspunkt forsikringen (premien) er betalt for den tid som er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset

 

45 dager (kan betale mer for utvidet periode med tilleggsdekning)

 

 

 Ja

 

Hele verden hvor Utenriksdepartementet (UD) ikke har utstedt reiseråd i (kan betale mer for tilleggsdekning), men ikke mellom/i bosted,

arbeid eller skole, bostedskommune, eller innenfor kommunen du arbeider/går på skole. Se forsikringsbevis.

 

Deg, din samboer/ektefelle og hjemmeboende barn inntil de har fylt 20 år.

 

 

Inntil 60 000 kr for familie, ellers inntil 30 000 kr.

 

 

 

Inntil 6 000 kr. pr. person, men kun nødvendige utgifter til innkjøp av klær og toalettsaker

 

 

Nødvendige

og dokumenterte merutgifter for å innhente den

fastlagte reiseruten.

 

 

 

Ubegrenset

 

 

 

Inntil 300 000 kr (til fylte 70 år) og inntil 500 000 dor barn under 20 år

 

 

Utenfor Norden inntil 6 000 000 kr.

 

 

Utenfor Norden inntil 20 000 kr.

 

Inntil 100 000 kr. for familie, ellers inntil 40 000 kr.