Hvorfor ha reiseforsikring?

Reiseforsikring anbefales på det sterkeste av blant andre testerne våre og av Forbrukerrådet når du eller din familie er ute og reiser. Uten reiseforsikring kan du eller din familie få alvorlige økonomiske problemer når sykehusregningen eller lignende skal gjøres opp i utlandet. Reiseforsikring bidrar også til å løse mindre alvorlige problemer som avbestilling/flytting av ferie grunnet sykdom, erstatning når bagasje blir borte eller reisen blir forsinket. Forsikring gjør også at reisen mer fleksibel og valgmulighetene din flere om uhell/skader dukker opp. Det flotte er at det finnes både gratis reiseforsikring og reiseforsikring som koster penger.

Fordi du er bedre dekket ved uhell og skader

Reiseforsikring gjelder ved mange forskjellige uhell/skader/sykdom. Både vi og Forbrukerrådetråder råder deg derfor til å ha reiseforsikring, og helst både gratis reiseforsikring i tillegg til betalt reiseforsikring. Her er en del av årsakene på hvorfor det er lurt å ha reiseforsikring, etter hva den dekker:

 • Unngå alvorlige økonomiske problemer pga. sykdom/skade i utlandet
 • Europeisk helsetrygdekort er ofte ikke nok og gjelder ikke utenfor EU
 • Avbestillingsforsikring
 • Reiseforsikring for familien
 • Sykdom
 • Ulykkesskade
 • Dødsfall på reisen
 • Reiseulykke
 • Enklere å bli behandlet i utlandet
 • Dekker utgifter ved forsinkelse
 • Tapt eller skadet reisegods og/eller bagasje
 • Rettslige erstatningsansvar du pådrar deg utenfor Norden
 • Juridisk bistand om du er part i en tvist under reien utenfor Norden
 • Hjemreise ved sykdom
 • Noen veterinærutgifter under reisen

 

Det er altså mange årsaker til hvorfor det er lurt å ha reiseforsikring, enten det er helårsforsikring, enkeltreiseforsikring eller gratis reise- og avbestillingsforsikring i årsgebyrfrie kredittkort. Kort oppsummert er det lurt å ha reiseforsikring for å sikre helse- og transporthjelp ved akutt sykdom, skader eller dødsfall. Samt får du en del utgifter dekket av forsikringsselskapet. I tillegg gjør reiseforsikringen reisesituasjon din mer fleksibel, og dine valgmulighetene flere om uhell eller forsinkelser skulle oppstå.

Reiseforsikring gjør det også enklere å bli behandlet i utlandet. I noen land kan helseforetak nekte deg behandling hvis ikke skaden eller sykdommen er alvorlig, hvis de tror du ikke har mulighet til å betale for behandlingen. Dette unngår du ved å fremvise forsikring. Ved alvorlig sykdom eller skade behandles du også uten reiseforsikring, men regningen du får på behandlingen kan bli så stor at det får alvorlige følger for din personlige økonomi.

Forsikring under reise dekker også andre utgifter som eventuelt oppstår og som inngår i vilkårene i reiseforsikringen opp til visse beløper. Som for eksempel utgifter ved forsinkelse til overnatting, nødvendig klær og toalettutsyr osv. Samt erstatning av tapt eller skadet reisegods og/eller bagasje, eventuelle rettslige erstatningsansvar du pådrar deg utenfor Norden. Reiseforsikring dekker også juridisk bistand om du er part i en tvist under reisen utenfor Norden, hjemreise ved sykdom og små veterinærutgifter til skader/sykdom som oppstår under reisen.

 

Europeisk helsetrygdekort er ikke godt nok

Noen spør seg kanskje om ikke Europeisk helsetrygdekort er godt nok? Selv om helsetrygdekortet gjelder i de fleste land innenfor EU, dekker den ikke alt reiseforsikringen gjør og er derfor ofte ikke godt nok. Utenfor EU har helsetrygdekortet ingen gyldighet, derfor er det helt essensielt for deg eller din familie å ha tegnet reiseforsikring slik at dere er dekket om uhell oppstår.

 

For å unngå alvorlige økonomiske problemer

For å unngå alvorlige økonomiske problemer ved sykdom/skade i utlandet utenfor EØS-området er det avgjørende med reiseforsikring, med reiseforsikring er du og tingene dine bedre dekket både innenfor og utenfor EØS-området. Både vi og Forbrukerrådetråder råder deg derfor til å ha reiseforsikring, og helst både gratis reiseforsikring i tillegg til betalt reiseforsikring.

 

Avbestillingsforsikring og dekking av andre utgifter

Reiseforsikring som tilbys av forsikringsaktører gjennom oss inneholder også avbestillingsforsikring som gjør at du har mulighet til å avbestille og få pengene for reisen refundert ved sykdom, skader, ulykker og dødsfall. Reiseforsikringene dekker også utgifter i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringsselskapene som kan gi deg bedre forsikringstilbud via denne forbrukertjenesten kan også dekke akutt tannsykdom, avbrutt reise, tilkalling av familiemedlemmer, nødvendig sykeledsagelse, tapte feriedager, i tillegg til merutgifter på grunn av akutt sykdom/ulykkesskade hos din eventuelle eneste reiseledsager.

 

Både vi og andre seriøse aktører som Forbrukerrådet anbefaler reiseforsikring på det sterkeste når du eller din famille er ute og reiser. En reise uten reiseforsikring kan altså gi deg eller din familie alvorlige økonomiske problemer når sykehusregningen skal gjøres opp i utlandet. Dette fordi behandlingskostnader er høye, og reiseforsikringen dekker disse etter vilkår. Reiseforsikring gjør også reisen mer fleksibel og valgmulighetene flere om uhell dukker opp. God reise!