Hvilke reiser gjelder reiseforsikringen for, og hvor lenge?

Reiseforsikring gjelder for de fleste land i hele verden. Unntakene er land og områder hvor Utenriksdepartementet (UD) har utstedt reiseråd, det vil si at de fraråder nordmenn fra å reise til disse stedene. Du finner til enhver tid en oppdatert oversikt over land hvor UD har utstedt reiseråd på Landsider.no. I tillegg dekker ofte ikke reiseforsikringer reiser til områder med veldig dårlig infrastruktur.

Når det gjelder varighet, er det vanligste at en reiseforsikring som du kjøper dekker reiser som varer inntil 45 dager. Tegner du tre eller flere forsikringer gjennom vårt enkle skjema for pristilbud på forsikringer utvides reiseforsikringen til å gjelde inntil 60 dager. Du kan også tegne en tilleggsdekning for reiser til land med høy risiko for krig, terror og uro.

Til vår store overraskelse kan vilkårene for varighet være bedre i reise- og avbestillingsforsikringer som ligger gratis inkludert i et kredittkort enn ved reiseforsikring du kjøper. Vilkårene er noe forskjellig avhengig av hvilket kredittkort det gjelder. Men hvis du for eksempel velger best i test kredittkortet re:member MasterCard som tilbyr alle sine kunder gratis reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kredittkortet hvis kunden betaler minimum 50 % av transportkostnadene med kortet, er følgende vilkår gjeldende:

  • Etter 50 % eller mer av transportkostnadene er betalt med kredittkortet gjelder forsikringen og kan da benyttes.
  • Reiseforsikringen er gyldig i inntil 90 dager ved kjøp av tur/retur billett.
  • Ved kjøp av billett med åpen retur gjelder forsikringen for reisens første 35 dager.
  • Hvis reisen varer mer enn 90 dager gjelder ikke forsikringen for noen del av reisen.
  • Forsikringen gjelder i hele verden, med unntak av reiser mellom bosted og arbeid eller skole.
  • Forsikringen er heller ikke gyldig i eget hjem, på arbeid, på skole eller innenfor kommunen hvor du bor, arbeider eller går på skole.