Hvem dekkes av reiseforsikringen?

Reiseforsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset. Du bestemmer selv om forsikringen kun skal gjelde for deg eller også familien (som for eksempel ektefelle/amboer og barn) når du tegner forsikringen, hvis du har valgt en betalt reiseforsikring. Det er særdeles viktig å være bevisst på hvem du tegner forsikringen for – kjøper du en reiseforsikring kun for deg, dekker den også kun deg. Når du fyller ut forsikringsforespørselen via vårt enkle skjema bør du være nøye med å skrive inn eventuelle andre personer reiseforsikringen skal dekke, i tillegg til å få dette inn i vilkårene på reiseforsikringen du velger. Velger du heller å benytte deg av en gratis reiseforsikring gjennom et kredittkort, finnes det også her alternativer som dekker flere personer i tillegg til deg selv. Re:member Black Mastercard, for eksempel, har en reiseforsikring som inkluderer både deg, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 21 år – eller inntil tre medreisende.

Generelt sett gjelder reiseforsikringer for medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge, som skal returnere til Norge etter reisen. Reisen kan ikke overskride et satt antall dager hvis reiseforsikringen skal gjelde. Det varierer noe hvilke andre vilkår som er gjeldene for at andre skal være dekket av din forsikringen, men ofte må dine medforsikrede ha samme bostedsadresse som deg registrert i Folkeregisteret. Når du har familieforsikring dekker den normalt dine barn til første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år.