Hva er egenandel?

Egenandelen på reiseforsikring vil variere ut fra blant annet hvilket selskap du benytter, og om reiseforsikringen er en helårsreiseforsikring eller for enkeltreiser. I tillegg kan du også til dels selv velge hvor stort egenandelsbeløp du vil ha når du tegner forsikringen. Denne ekstra kostnaden som må påberegnes når du først trenger å benytte forsikringen vil også ha effekt på årspremien (hva reiseforsikringen koster i året). Det er mulig å få reiseforsikringer uten egenandel, men da blir også årspremien litt høyere. Motsatt vil en reiseforsikring med egenandel ha en årspremien som er litt lavere.

Du bør selv vurdere hva som er mest positivt for deg, men personforsikringer.no ser på reiseforsikringer uten egenandel som det beste alternativet for forutsigbarhet, fordi du da alltid er helt sikker på hva reiseforsikringen koster i året, om skade skulle inntreffe eller ikke. Men mange sier seg også villig til å betale en egenandel for å få en lavere premie, og tar heller sjansen på at man ikke kommer utfor en skade og dermed slipper å betale egenandelen også.