Hva dekker ikke reiseforsikring?

Unntak i reiseforsikringer som er vanlige:

Det er flere unntak i reiseforsikring, som oftest hvor og hva forsikringen ikke gjelder. Også her varierer det fra selskap til selskap, men det er noen unntak som går igjen.

 • Skader og ulykker som knyttes til risikofylte aktiviteter som for eksempel fjellklatring, sportsdykking og luftsport
 • Reiser til områder med forhøyet risiko for at forsikringen gjør seg gjeldende som f. eks. terror, opprør og krig. Per 20.8.2013 gjelder dette land som for eksempel Irak, Iran, Pakistan, Syria, Tunisia, Filippinene, deler av Russland og India. Reiseforsikringen gjelder i mange land, men ikke i land det er utstedt reiseråd fra Utenriksdepartementet. Disse landene skifter til tider, så sjekk UDs nettside. Du kan kjøpe tillegg til forsikringen slik at den gjelder for de fleste av disse landene også
 • Erstatning av sykkel innenfor kommunen der du bor, arbeider eller studerer
 • Ansvars- og rettshjelpsforsikringen gjelder kun på reiser utenfor Norden
 • Dekning for kjæledyr gjelder kun utenfor Norden
 • Reisesyke- og avbestillingsforsikring gjelder ikke ved svangerskapsplager
 • Kompensasjon for reiseavbrudd/tapte feriedager gis kun når sykdommen/skade har medført at du har vært sengeliggende etter legens ordre i løpet av reisens første 45 dager
 • Motorkjøretøy med tilbehør, båter, varer- og nytelsesmidler, møbler og flyttegods samt andre varer
 • Dekningen for bant annet verdigjenstander, kontanter, såkalte enkeltgjenstander og billetter er begrenset
 • Brudd på sikkerhetsforskriftene kan føre til redusert erstatning
 • Engangserstatning ved død/invaliditet bortfaller etter fylte 70 år

 

Reiseforsikring gjelder som regel heller ikke:

 • Skatter og offentlige avgifter
 • Bonuspoeng (cashpoints, eurobonus osv. fra for eksempel kredittkort) som ikke refunderes av transportør/reisearrangør
 • Gebyrer ved refusjon av skatter og avgifter
 • Reiser som er overdratt/overført til andre
 • Tjenestereiser som er betalt av arbeidsgiver
 • Egen timeshare-andel, inkludert eventuelle årlige kostander og tapte leieinntekter
 • Arrangementer som avlyses av arrangør

 

Det er altså viktig å være bevisst over hva din reiseforsikring ikke dekker, og svaret på dette finner du i vilkårene til din forsikring. Disse varierer noe etter hvilket forsikringsselskap du benytter, og ovenfor er mange av unntakene som ofte går igjen.