Hva dekker helårs reiseforsikring?

Du kan få et uforpliktende pristilbud på helårs reiseforsikring ved å fylle ut et enkelt nettskjema. En helårs reiseforsikringen dekker som regel følgende, merk at beløpene er representative, men de varierer etter forsikringsselskap og din personlige avtale:

  • Reisegods: tapt eller skadet reisegods og/eller bagasje erstattes med inntil et satt beløp av forsikringsselskapene. 30 000 kroner per person, og inntil 60 000 kroner for familie er representative beløp. Reiseforsikringen gjelder personlig reisegods. Også penger erstattes, men inntil et betydelig lavere erstatningsbeløp, 3000 kroner er et representativt beløp, mens pass og billetter erstattes med høyere beløper, som f. eks. 10 000 kroner. Verdigjenstander erstattes også, her ligger beløpet ofte på inntil 15 000 kroner (noe mer for familie), så har du for eksempel en meget dyr klokke eller et dyrt smykke så kan det være lurt å tegne egen verdigjenstandsforsikring på dette. Øvrige enkeltgjenstander er også som regel dekket, med f. eks. inntil 10 000 kroner per skadetilfelle. Og husk: forsikringssummene kan forhøyes hos forsikringsselskapene, som betyr at du betaler mer for reiseforsikringen, men du får da også krav på større erstatningsbeløp
  • Reisesyke: dette elementet i reiseforsikringen dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringssummen er ubegrenset. Forsikringsselskapene som kan gi deg bedre forsikringstilbud via oss dekker også forsikringen akutt tannsykdom, avbrutt reise, tilkalling av familiemedlemmer, nødvendig sykeledsagelse, tapte feriedager, i tillegg til merutgifter på grunn av akutt sykdom/ulykkesskade hos din eventuelle eneste reiseledsager
  • Reiseulykke: dette er et forsikringselement som dekker varig medisinsk invaliditet og dødsfall på grunn av ulykkesskade på reisen, men også hjemme i Norge. Det er viktig at du er klar over at denne erstatningen er betydelig lavere enn hva den er ved personforsikring så vi råder deg til å tegne en slik i tillegg. I reiseforsikring erstattes kun 300 000 kroner ved død eller invaliditet for voksne, og 500 000 kroner ved invaliditet for barn (50 000 ved død). Dette er lave summer med tanke på inntekts- og andre tap slike ulykker medfører. Men dette er en reiseforsikring, altså ikke hovedområdet til forsikringen. Personer som har fylt 70 år får ikke dekning for død/invaliditet i reiseforsikringen, men behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 000 kroner per skadetilfelle (og husk beløpene er representative, men varierer etter forsikringsselskap og din personlige avtale)
  • Ansvarsforsikring: denne delen av reiseforsikringen dekker det rettslige erstatningansvaret du som privatperson kan pådra deg på reisen utenfor Norden (merk denne gjelder ikke innenfor Norden), men etter loven i landet du er på reise. Forsikringssummen har alltid et høyt inntil beløp, 6 000 000 kroner er her representativt
  • Hjemreise ved sykdom: reiseforsikring dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død. Her gir ordet nødvendig hjemtransport rom for tolkning, vårt råd er som alltid å sjekke vilkårene i din reiseforsikring
  • Rettshjelp/reiseansvar: hvis du er part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og du trenger juridisk bistand før reisen avsluttes dekker reiseforsikringen utgifter til dette med et maksbeløp, 20 000 kroner er her representativt

God tur!