Europeisk Helsetrygdekort

Hvor får du tak i helsetrygdekortet?

Helsetrygdekortet får du av den norske stat gjennom NAV (HELFO). Har du midlertidig personnummer må du ringe Helsetrygdkorttelefonen på 0047 33 51 22 80. Kortet sendes til din folkeregistrerte adresse. Det er enkelt å ta med seg helsetrygdekortet da det er på størrelsen med et bankkort. Du trenger ikke fremvise Europeisk helsetrygdkort for å motta medisinsk behandling i andre nordiske land (dersom du er bosatt innenfor Norden), men i resten av EØS-området anbefaler vi at du bringer det med.

 

Forbrukerrådet: – Helsetrygdekortet er ikke nok!

Som Forbrukerrådet hevder også vi at Europeisk helsetrygdekort ikke er jevngod med en reiseforsikring. Først og fremst fordi helsetrygdekortet ikke gjelder utenfor EØS-landene. En reiseforsikring dekker dessuten betydelig mer enn utgifter kun til medisinsk behandling. Vi understreker at Europeisk helsetrygdekort absolutt ikke er nok, spesielt når du reiser utenfor EØS og Sveits. Dette kan klart illustreres ved at du for eksempel blir syk eller skadet i USA hvor du må dekke alle utgiftene til helsehjelp selv, dette kan gi deg alvorlige økonomiske problemer. Det er nok av eksempler på nordmenn uten reiseforsikring i USA som har fått en særdeles dyr opplevelse da de hadde behov for helsehjelp. Reiseforsikring får både tak i gratis i kredittkort og som forsikring du betaler for.

 

Ha en god reise, og husk både Europeisk helsetrygdekort og reiseforsikring.