Dine rettigheter

Reiseforsikring ved skade og uhell med mer

Reiseforsikring gjelder ved mange forskjellige uhell/skader/sykdom. Både vi og Forbrukerrådetråder råder deg derfor til å ha reiseforsikring, og helst både gratis reiseforsikring i kredittkort i tillegg til betalt reiseforsikring. Her er en del av årsakene på hvorfor det er lurt å ha reiseforsikring, etter hva den dekker:

 • Unngå alvorlige økonomiske problemer pga. sykdom/skade i utlandet
 • Europeisk helsetrygdekort er ofte ikke nok og gjelder ikke utenfor EU
 • Avbestillingsforsikring
 • Reiseforsikring for familien
 • Sykdom
 • Ulykkesskade
 • Dødsfall på reisen
 • Reiseulykke
 • Enklere å bli behandlet i utlandet
 • Dekker utgifter ved forsinkelse
 • Tapt eller skadet reisegods og/eller bagasje
 • Rettslige erstatningsansvar du pådrar deg utenfor Norden
 • Juridisk bistand om du er part i en tvist under reien utenfor Norden
 • Hjemreise ved sykdom
 • Noen veterinærutgifter under reisen

Det er altså mange årsaker til hvorfor det er lurt å ha reiseforsikring, enten det er gratis reise- og avbestillingsforsikring i årsgebyrfrie kredittkort, helårsforsikring eller enkeltreiseforsikring. Kort oppsummert er det lurt å ha reiseforsikring for å sikre helse- og transporthjelp ved akutt sykdom, skader eller dødsfall. Samt får du en del utgifter dekket av forsikringsselskapet. I tillegg gjør reiseforsikringen reisesituasjon din mer fleksibel, og dine valgmulighetene flere om uhell eller forsinkelser skulle oppstå.

Reiseforsikring gjør det også enklere å bli behandlet i utlandet. I noen land kan helseforetak nekte deg behandling hvis ikke skaden eller sykdommen er alvorlig, hvis de tror du ikke har mulighet til å betale for behandlingen. Dette unngår du ved å fremvise forsikring. Ved alvorlig sykdom eller skade behandles du også uten reiseforsikring, men regningen du får på behandlingen kan bli så stor at det får alvorlige følger for din personlige økonomi.

Forsikring under reise dekker også andre utgifter som eventuelt oppstår og som inngår i vilkårene i reiseforsikringen opp til visse beløper. Som for eksempel utgifter ved forsinkelse til overnatting, nødvendig klær og toalettutsyr osv. Samt erstatning av tapt eller skadet reisegods og/eller bagasje, eventuelle rettslige erstatningsansvar du pådrar deg utenfor Norden. Reiseforsikring dekker også juridisk bistand om du er part i en tvist under reisen utenfor Norden, hjemreise ved sykdom og små veterinærutgifter til skader/sykdom som oppstår under reisen.

Kredittkort gir deg penger tilbake når du kjøper en vare eller tjeneste som er mangelfull

Finansavtaleloven § 54b er lovbestemmelsen som gir deg ekstra trygghet når du benytter kredittkort til kjøp av varer og tjenester. Loven gjør det mulig for deg å fremme pengekrav mot kredittyter dersom du har kjøpt en mangelfull vare eller tjeneste med kredittkortet så lenge kravet er fremsatt til selger. Hvis du er uheldig å møter på useriøse tjenesteytere eller selgere er kredittkortet fint å ha. Her er et eksempel på kortbruker som fikk igjen alle pengene fra kredittkortselskapet når de handlet i Syden. Dette gjelder for eksempel hvis flyturen din ikke går fordi flyselskapet gikk konkurs, du kjøpte hotellovernatting du ikke fikk av hotellet osv.

Forbrukerrådet: -Kredittkort er ditt våpen mot svindlere

Kredittkort er ikke knyttet til andre kontoer du har som for eksempel lønnskontoen, dermed får ikke svindlerne eventuelt tømt dine personlige midler. Og ved bruk av kredittkort får du flere og bedre rettigheter som forbruker. Finansavtalelovens paragraf 54b kan virke noe uklar, men oversatt til klartekst sier den at kredittyter er pliktig til å gjøre opp på vegne av useriøse butikker og svindlere. Dette betyr i praksis at du kan kreve pengene tilbake av kredittkortselskapet hvis du er blitt utsatt for useriøse aktører. Dette gjelder både her hjemme og i utlandet. Så derfor mener både vi og Forbrukerrådet at kredittkort er ditt våpen mot svindlere, også i utlandet.

Ved forsøk på svindel

En annen grunn til at kredittkort er bedre enn debetkort (bankkort gjerne knyttet til lønnskontoen din) er at svindlerne nå foretrekker debetkort fremfor kredittkort, blant annet fordi lovbestemmelsen har motivert kredittkortselskapene til å nekte useriøse aktører adgang til betalingsterminaler.

Når flyselskapet går konkurs

Har du betalt flybilletten med kredittkort og flyselskapet har gått konkurs? Da kan du rette pengekrav mot kredittkortselskapet (kredittyter) og få tilbakebetalt pengene. Dette kan du gjøre med grunnlag i finansavtaleloven paragraf 54 b.

Klageguide: slik får du pengene igjen

Kredittyter er som regel det selskap som har utstedt kredittkortet. Dette står vanligvis på selve kortet. For eksempel utstedes testvinneren Re:member av EnterCard Norge AS. Les om ekteparet som ble tilbakebetalt 41 000 kroner av dette kortselskapet da de ble svindlet av en reiseklubb i Syden.

For å kunne klage til kredittyter må du ha:

 1. Handlet på kreditt
 2. Handlet i som forbruker (privatperson)
 3. Handlet hos en næringsdrivende
 4. Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt med kredittkortet

Slik gjør du:

 1. Du må ha forsøkt å løse saken hos selger eller tjenesteyter først
 2. Varsle kredittyteren så snart som mulig. Klagen må være sammenfallende med kravet du har overfor selger, og kan ikke være noe annet enn pengekrav. Klagen bør være skriftlig og inneholde nødvendig dokumentasjon som korrespondanse med selger og kopi av kvitteringer. Du kan maksimum få et beløp tilsvarende kjøpesummen. Erfaringsmessig fungerer klager til kredittyter forholdsvis godt. Derimot om dette heller ikke fører frem bør du kontakte Forbrukerrådet.